Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

dijous, de juliol 09, 2009

Destrucció a tota costa-Greenpeace

Greenpeace presenta el seu 9è informe anual sobre l’estat de les costes, “Destrucció a tota costa”, on s’analitzen l’estat de 233 espais litorals protegits, repartits en els més de 8.000 quilòmetres de litoral i posant de manifest que ni tan sols els Espais Naturals Protegits (ENP) de la costa, suposadament emparats per la legislació, s’alliberen de la destrucció del litoral, degut sobretot (120 d’ells) a algun tipus d'amenaça per urbanisme, infraestructures o contaminació.
Les xifres de l'informe constaten com el desenvolupament immobiliari ha consumit ingents quantitats de recursos naturals insubstituïbles, acorralant el poc territori verge que queda en el litoral.

Per a Greenpeace “Estat i comunitats autònomes són responsables d'un desenvolupament urbanístic depredador, qualificat pel banc d'Espanya com “economia suïcida”. Els casos de corrupció urbanística segueixen sent una constant en la pràctica totalitat de les comunitats autònomes costaneres”.
Les dades al País Valencià continuen essent esgarrifadors, ja que el 58% del litoral valencià és urbà o urbanitzable, la qual cosa es tradueix en que, dels 534,8 quilòmetres de costa, 111, el 20,8% consten com a algun tipus de figura de protecció autonòmica i/o estatal, però es tracta de
simples “parcs de paper” ja que aquestes figures no són més que declaracions formals per part de la Generalitat que consten en uns mapes i uns documents, però que, en la realitat, es carreguen de nombroses afeccions amenatzadores de la conservació d’aquests espais.
Fins i tot la Comissió Europea ha denunciat, davant el Tribunal de Justícia Europeu, la Generallitat pels continuats incompliments de les directives 1993/37/CEE (contractes públics d’obres) i la 2004/18/CEE (adjudicacions de contractes públics d’obres i serveis).
Del total d’irregularitats urbanístiques en els tribunals al llarg del període 2008-2009 i segons l’informe, 27 actuacions corresponen a Alacant, 9 a Castelló i 10 a València.
Els de Castelló corresponen als diferents PAIS de:
PAI Sant Jordi Golf de Benicàssim
PAI Torre d’Onda, PAI Llombai-Monges i el punt 18 del PGOU de Borriana
PAI Mestrets i modificació del PGOU de Castelló
PAI Balcaire a Moncofa
Construcció de més de 300 habitatges a Peníscola
PAI la Foia de Vilafamés
Així mateix la fiscalia del Medi Ambient té oberts 120 expedients, entre el qual destaca Xiva amb 59 expedients i Llíria amb 33.
Pel que fa a la destrucció de reserves destaquem a les comarques de Castelló:
La Marjal de Peníscola (Lloc d’importància comunitària)
La Serra d’Irta (Parc Natural i lloc d’Importància comunitària)
El Prat de Cabanes-Torreblanca (Marina d’Or) (Parc Natural, Humeral d’Importància Internacional, Lloc d’importància comunitària)
La costa Orpesa-Benicàssim (Lloc d’importància comunitària)
Desembocadura del riu Millars (Catàleg de Zones Humides del País Valencià, Paisatge Protegit, Zona d’Especial Protecció per a les Aus)
Marjal de Nules (Paratge Natural, Catàleg de Zones Humides del País Valencià i Lloc d’Importància Comunitària)
Alguers de Borriana-Nules-Moncofa (Lloc d’importància comunitària)
Marjal d’Almenara (Lloc d’importància comunitària, Catàleg de Zones Humides del País Valencià i Microreserva de flora)
Si el comparem amb l’informe anterior, poc o res ha canviat a la nostra comunitat.

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails