Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

dissabte, de gener 12, 2008

Greenpeace alerta de l'impacte ambiental de l'agricultura

Un nou informe de Greenpeace alerta sobre la producció de gasos d'efecte hivernacle de l'agricultura. L'informe, escrit pel professor Pete Smith de la Universitat de Aberdeen, un dels principals autors de l'últim informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC), i que du per títol: Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential detalla les pràctiques destructives de l'agricultura industrial i presenta solucions factibles per a ajudar a reduir la seua contribució al canvi climàtic. Per primera vegada podem llegir un informe (n'hi ha un resum en espanyol), on es detalla els efectes directes i indirectes que sobre el canvi climàtic té l'actual model d'agricultura i de ramaderia. La conclusió més important és el fet que l'agricultura té un elevat potencial per a passar de ser un dels majors productors de GEI a un albelló net de carboni, segon això, la contribució total de de l'agricultura al canvi climàtic, incloent la desforestació i altres canvis d'ús del sòl, s'estima en 8,5 a 16,5 mil milions de tones de CO2 equivalent (entre 17 i 32% de totes les emissions de GEI produïdes per l'ésser humà). Un dels majors problemes de l'agricultura industrial és l'ús massiu de fertilitzants. Més del 50% de tots els fertilitzants aplicats als sòls es dispersa en l'aire o acaba en els cursos d'aigua. Un dels GEI més potents és l'òxid nitrós (N2O), amb un potencial de producció d'escalfament global unes 296 vegades major que el CO2. L'ocupació massiva de fertilitzants i les emissions resultants de N2O representen el major percentatge de contribució agrària al canvi climàtic: l'equivalent a 2,1 mil milions de tones de CO2 cada any.

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails