Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

diumenge, d’octubre 28, 2012

Bacteris elèctrics

L'existència de corrents elèctrics viatjant pels fons marins és coneguda des de fa un temps, allò desconegut era la causa que els motivava.

La web "io9.We come from the future" publica la investigació de la possible causa d'aquest interessant fenomen.  Investigadors danesos i nord-americans de la Universitat Aarhus han descobert uns bacteris filamentosos, cada secció xicoteta dels quals, conté un feix de cables aïllats que condueix un corrent elèctric des d'un extrem a l'altre.
 Els científics Nils Risgaard-Petersen i Christian Pfeffer, junts als seus companys d'Aarhus, pogueren comprovar de l'existència d'aquests bacteris al voltant del fenomen elèctric, el qual s'interrompia en penetrar un filferro fi en eixe fons marí on abundaven els sediments.
L'estructura d'aquest microorganisme, cent vegades més prim que un dels nostres cabells, contenien unes cadenes a nanoescala envoltades d'una membrana, que li donava l'aspecte d'un cable elèctric, que atreien grans quantitats  d'energia en descompondre el llit marí. Tant és així que una quantitat com la que s'observa a la fotografia pot contenir com milers de quilòmetres de vida cables elèctrics, en només un metre quadrat.
Actuen en les zones riques en oxigen de manera que la cadena bacteriana transfereix electrons de l'aliment a l'oxigen al degradar la matèria orgànica del fons marí.
En la gràfica es pot comprovar les concentracions d'oxigen (línies vermelles), les concentracions de pH (línies blaves) i sulfur (línies negres) en tres nuclis de sediments amb una capa elèctricament inert intercalada de microesferes de vidre que va des de 3 mm fins a 8 mm de profunditat del sediment.
 Aquest descobriment revolucionari en l'enginyeria biològica podria donar lloc a una nova classe de l'electrònica orgànica, d'aplicació, fins i tot, en implantaments humans. 

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails