Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

dijous, de juny 07, 2012

Venus entre la Terra i el Sol

La nit entre el proppassat dia 5 i el 6, va tenir lloc un fenomen astronòmic d'eixos que mai et pilla on hauries, i, si ho estàs, resulta que són les circumtàncies les que no et deixen veure'l.
És la trajectòria de Venus entre la Terra i el Sol.
Ací n'hi ha encara un problema afegit, no tornarà a passar fins desembre de 2.117, ja que té lloc per parelles d'any entre els qual passen 8 anys i al següent cada 121,5 i 105,5 anys, per la qual cosa és realment difícil que, al menys jo el puga presenciar, ja que l'anterior va ser en 2.004; això és degut a que l'òrbita de Venus està inclinada respecte a la de la Terra uns 3,39º i això fa que la majoria de les vegades Venus passe per sobre o per sota del disc solar.

Calendari de trànsits
 Es tracta de la interposició del planeta Venus entre la Terra i el Sol i es pugué veure des de la part nordoriental de l'estat espanyol. Des de Nova Delhi (Índia) es veure com si al Sol li haguera eixit una piga.

La taqueta negra és Venus
Com passa en un eclipsi de Sol per la Lluna.
La trajectòria del Planeta front al Sol serà aquesta

Ela boració: Rianovosti
Com observem a l'esquema aquesta trajectòria només ha estat observada 6 vegades (en 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 i en 2004), l'estudi del qual ha aportat esdeveniments importants:
  • Les lleis de Kepler sobre els moviments dels astres.
  • Edmund Halley va proposar un mètode de paralaje basat en mesuraments del moment precís de començament i final del trànsit, des de diversos llocs del món. 
  • El trànsit de 1769 va ser documentat pel capità James Cook 
  • Mijaíl Lomonosov, des de Sant Petersburg, va descobrir que Venus posseïa una densa atmosfera, a l'observar amb sorpresa com el disc de Venus estava il·luminat abans de començar el trànsit. 
  • En 2004 els científics es concentraven a amidar la variació de la corba de llum solar al pas de Venus. 


Aquest passeig ha durat 6 hores i s'ha pogut seguir per les sondes europees Venus Express i Proba-2, la internacional SOHO, la japonesa Hinode, i el famós telescosondespi espacial Hubble.

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails