Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

diumenge, de març 22, 2009

La carpa que detecta la contaminació

Després de vora 4 anys d'experimentació, la Universitat d'Essex ha permès que la  companyia d'enginyeria BMT Group desenvolupe el robot amb forma de carpa capaç de detectar contaminació submarina.
El peix-robot que detectarà els abocaments tòxics serà posat a prova al port de Gijón, en les aigües d'Astúries per a posteriorment introduir-lo en rius i mars de tot arreu.

En el projecte, anomenat  "SHOAL" participen sis socis de quatre països europeus i ha estat recolzada pel Setè Programa Marc de la UE Theme 3-ICT amb l'objecte de desenvolupar un mètode d'avantguarda per al seguiment de la contaminació en els ports.

El preu de les carpes, actualment n'hi han 5 models, està sobre els £2.5 milions, uns 21250 € i, com podem observar al video imita el moviment d'un peix real d'un metre i mig.

Està equipat amb sensors químics per a localitzar contaminants potencialment perillosos, com filtracions de vaixells o de canonades subterrànies, i transmetre la informació a terra, en temps real utilitzant tecnologia wi-fi possibilitant la confecció d'un mapa en 3D per poder mostrar on estan els contaminants tot i controlant la contaminació procedent de vaixells, així com altres tipus de contaminants perillosos i contaminants dels oleoductes submarins.

Al no necessitar controls remots, pot navegar de forma independent sense cap interacció humana.
 
Robot Fish - video powered by Metacafe

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails