Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

dijous, de novembre 15, 2007

Institut de Aqüicultura de Torre la Sal

Acabem de visitar amb l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat del Centre, l'Institut de Aqüicultura de Torre de la Sal (IATS), centre d'Investigació depenent del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que desenvolupa la seua activitat en l'àmbit de la aqüicultura marina des de fa més de 25 anys.
L’IATS està situat en les proximitats del Paratge Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castelló) i les seues línies d'investigació s'emmarquen dins dels Programes Nacionals d'Investigació Científica i Tècnica, Programes de la Comissió Europea, Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement i Programes d'Investigació de la Generalitat Valenciana.
Els investigadors s’agrupen en dos Departaments d'Investigació: Fisiologia de la Reproducció de Peixos - Biologia, Cultiu i Patologia d'Espècies Marines, desenvolupant l’activitat en el marc d'una estreta col·laboració amb altres entitats tant nacionals com internacionals.
Les línies d’investigació del IATS estan centrades en peixos marins (llobarro, orada, rèmol, llenguado, déntol) mol·luscs i crustacis, com ara l'Artèmia salina d'aigües salobres no oceàniques.
1. Dinàmica de Poblacions i Sistemes Productius
2. Reproducció i Millora Genètica
3. Nutrició i Creixement
4. Patologies d'Espècies Conreades
5. Larvicultura i Ecotoxicologia
6. Transgènesis
7. Proteòmica i Genòmica Funcional
Al llarg de la visita hem pogut comprovar el procés que es du en les instal·lacions de preengreix i engreixament de peixos en tancs de cultiu de 3000, 500 i 90 litres amb circuits oberts i semitancats d'aigua de mar i aigua salobre amb mòduls de regulació tèrmica, així com l'estudi que es du a terme de l'Artèmia, les seues característiques reproductives i el seu cicle vital.
Finalment hem pogut gaudir d'una explicació exhaustiva sobre el cultiu de fitoplàncton i zooplàncton que es du a terme al si de l'Institut.També et recomane:

Related Posts with Thumbnails