Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

diumenge, de juny 01, 2008

Jornades: "Ciències per al món contemporani"


Amb motiu de la implantació en el pròxim curs escolar de la nova assignatura "Ciències per al món contemporani", la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i l'Institut Superior de Formació de Professorat (ISFP) convoquen conjuntament unes Jornades entorn d'aquesta matèria, que se celebraran a Madrid els dies 20, 21 i 22 de juny.

Es pretén que aquestes Jornades suposen un punt de trobada i reflexió per a qui directament o indirec
ta estiguen implicats en l'ensenyament i implantació de l'assignatura i possibiliten el debat entorn dels processos didàctics que permeten una adequada engegada de la mateixa.

Per a això, es presentaran eines, experiències i propostes d'actuació que servisquen de suport a l'assignatura, es donaran orientacions sobre com afrontar el seu ensenyament i s'analitzaran els possibles reptes que pot plantejar la mateixa.

L'objectiu últim és crear i consolidar una xarxa d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat que impartisca l'assignatura.

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails