Subscriu-te

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Template

Powered by Blogger

dimarts, d’abril 29, 2008

Perilla l'ús de les energies renovables?

Una tesi del Departament de Sistemes Industrials i Disseny de la Universitat Jaume I, investiga la manera d'aplicar un sistema semblant al que utilitzen, per exemple els quiròfans, perquè no es queden sense subministrament elèctric aquelles famílies que tenen plaques solars, en cas d'una fallada de la xarxa elèctrica.

Encara que la idea, en principi és bona i, tècnicament possible, ja que intenta que aquests habitatges familiars només es connecten a la xarxa quan ho necessiten o en el cas que sobre, basant-se en la forma que els inversors fotovoltaics treballen de manera autònoma perquè no es talle el subministrament, en cas d'eixa fallada, no està exempta d'entrebancs per l'oposició posada per les companyies elèctriques i la seua manca d'inversions, la qual cosa dificulta l'automatització dels sistemes.

Quan la xarxa cau, els habitatges amb plaques solars pateixen els mateixos talls de subministrament que la resta dels habitatges, la qual cosa s'evitaria si es reprogramaren els inversors que connecten els equips fotovoltaics amb la xarxa elèctrica perquè puguen funcionar de forma autònoma.

Malauradament l'ús de l'energia renovable, pels interessos de les companyies elèctriques i de la ubicació de panells i molins en zones allunyades de les àrees amb més densitat de població, està començant a tenir problemes.

D'altra banda la instal·lació de plaques solars està a l'espera d'un possible canvi del Reial Decret pel qual, fins ara la companyia elèctrica estava obligada a comprar l'energia produïda per les plaques solar en base a un 475% sobre l'energia produïda, es a dir, de la tarifa establerta, percentatge que es pot veure disminuït entre un 350 0 325%, la qual cosa, d'aplicar-se la nova normativa (projectada per a setembre) supondria una amortització de la instal·lació de 12 anys, quan ara s'amortitza entre 7 o 8 anys, més si tenim en compte que les ajudes per l'energia fotovoltaica produïda en l'actualitat és només la cinquena part de la total

També et recomane:

Related Posts with Thumbnails